Riktpris hos Ingo: 95: 13.64kr/L, D: 13.15kr/L och E: 9.99kr/L den 27/03

Lägg till ett bolag

På denna sida kan du lägga till ett bolag. Bolaget kommer kunna användas användas när en ny station skapas. För att skapa ett nytt bolag, fyll i formuläret nedan.

Tänk på att vi endast kommer att godkänna bolag/kedjor som minst har 5 stationer. Enskilda stationer bör istället välja "Övriga" under bolag vid stationsinläggning samt uppge sitt namn i adressen.

Företagsinformation